Checkliste over mulige besparelser

Afsnit i håndbog Område Spørgsmål Løsning
5.1 Kontraventiler Er de tætte ? Kontroller pakning og evt. lukkemekanisme  
    Kan de åbne helt ? Ligger der materiale oven på klap  
      Monter klapventiler vandret  
5.2 Koblingsfod Er flangeoverfladerne intakte ?   Skift flanger
    Passer flangernes størrelse sammen ?    
5.3 Pumpehjul   Vælg et hjul med høj virkningsgrad  
    Er hjulet slidt ? Skift pumpehjul  
      Coatning af hjul  
5.3 Kanalhjul Er spaltetabet for stort ? Justér spalten. Skift slidring  
5.4 Ventiler Er de helt åbne ? Fasthold ventilhåndtag  
5.5 Utætheder Siver der vand ud ? Siver der luft ind ?   Kontrollér at samlingerne er tætte.
5.6 Uvedkommende vand Er der store sæsonudsving i daglig pumpetid ?   Sanér kloakken opstrøms
6.1 Varme Hvor meget el bruger du til opvarmning ?   Kend stationens elforbrug. Installér bi-måler
6.1.1 Frostsikring Hvilken temperatur er der i pumpestationerne ?   Indstil termostaten til 4-5 grader
6.1.2 Kondens Er det et problem ? Opsæt affugter  
6.1.3 Vandvarmere   Opsæt gennemstrøms-vandvarmer  
6.2 Ventilation Er det nødvendigt at ventilere ? Opsæt fugt/temperatur-styring på ventilator  
6.3 Lys Bliver lyset slukket i station og sump ? Opsæt bevægelses-føler eller timer  
6.4 Kompressor Kan trykluften erstattes af andre former for kraftoverførsel ?   Opsæt motordrev på ventiler
    Er systemet tæt ? Find og stop lækager  
6.5 Vakuumpumper Er systemet tæt ? Find og stop lækager  
6.6 Hydraulikstation Kan hydraulikken erstattes af andre former for kraftoverførsel ?   Opsæt motordrev på spjæld mv.
7 Brug dine driftsdata Kører pumperne i lige lang tid. Har de lige mange starter ?   Check pumper med længere driftstid. Check kontraventiler på pumpe med færrest driftstimer  
      Lav nøgletal for normaldrift  
    Begynder pumperne at kører i længere tid ?   Rens trykledning.
8.3 Pumper Passer pumpestørrelsen ? Skift løbehjul Skift pumper Opstil tørvejrspumpe Installér frekvensomformer  
8.3.2   Er tabene for store ? Vælg Pumper og komponenter med høj virkningsgrad
      Skift til kanalhjul  
8.4.1 Hold trykledningen ren   Stiger modtrykket ? Afsend rensegris
      Udluft trykledningen Check automat-udluftere  
8.4.3 Reducér startantal Har pumperne mange starter ? Gør sumpen større. Hæv startkote, sænk stopkote Installér frekvensomformer