Nyheder

ER KURVEN KNÆKKET?

Tal fra DANVA benchmarking viser, at elforbruget til pr. produceret og renset kubikmeter vand forsat stiger.


Cases

Kortlægning er alfa og omega

Det er godt at kende sit udstyrs energiforbrug. Det fandt de ud af hos Bornholms Forsyning, hvor de har investeret tid i at beregne forbruget på pumper, blæsere og motorer. Det var en god investering, for det har ført til årlige besparelser på mere end 100.000 kWh.


Screensaver

Download flot screensaver med flydende kampagnelogo til din PC.

Download her..(2,4 MB)

10 gode råd

Elsparefonden og DANVA anbefaler

Pumpedrift

I mange tilfælde kan man spare strøm og penge ved at frekvensregulere pumperne. Hvis kapaciteten på pumpen er droslet ved en ventil, så installer i stedet en frekvensomformer eller udskift pumpen til en passende dimension.

Kompressordrift

Trykket på kompressoren kan være unødvendigt højt. Nedsæt trykket til et minimum og reducer lækagetabet fra anlægget.

Affugtning

Affugteren kan være en stor energisluger. Undersøg energiforbruget for affugteren, samtidig med driftstemperatur, virkningsgrad og styring af affugtningen.

Reducer antallet af starter

Registrer antallet af starter og undersøg, hvor mange starter man kan skære væk ved simple ændringer i styringen.

Spar på varmen

Kontroller jævnligt temperaturen i de forskellige procesbygninger. Juster temperaturen til et minimum.

Behovsstyring

Tilpas altid driften efter behovet, så I ikke overproducerer. Gælder både for tryk, iltning, ventilation, omrøring og beluftning.

Mål energiforbruget

Ved at måle energiforbruget kan de mest energikrævende processer afdækkes og besparelserne dokumenteres.

Anerkendelse

Dyrk ildsjælene og indfør en bonusordning eller resultatløn, det motiverer driftsledere og medarbejdere til at spare på strømmen.

Sæt tid af – også  i ledelsen

Gør energibesparelser til en fast del af arbejdet og et fokus også i ledelsen.

Centraliser

Forsøg at opnå stordriftsfordele ved centralisering eller sammenlægning af driftsenheder også på tværs af kommunegrænser.